Mozaika, 27 octombrie 2021

*Scurt istoric al Comunităţilor Evreieşti din Sibiu şi Roman

 Jurnalişti: Manuela Aldea, Teodora Drăgoi 

Producător: Boris Velimirovici