Ferma, 12 iunie 2022

*Undeva în România!

Plecarea Turcanelor la munte

Participă: dr. ing. Gheorghe Dan Neață - director geneneral Registrul Genealogic Dacia, prof. univ. dr. Ioan Pădeanu - U.S.A.M.V.B Timișoara, ing. Dumitru Negoi Răscolean, președinte Composesoratul Obstea Jiana – Petrila, județul Hunedoara, Culita Traila - șef munte „Muncelul Biraonilor”- sat Cimpa, Florin Valcea - preot ortodox, Petrila, Dumitru Andresoi - fermier și președinte Asoc. DACIA, ing Iulian Bucur - secretar de stat în M.A.D.R, ing. Florinel Birca - director geneneral A.N.Z - A.N.A.R.Z, dr.  ing. Constantin Viziteu - dir.gen adj. A.N.Z - A.N.A.R.Z.

Producători: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu