Adevăruri despre trecut, 20 aprilie 2019

Despre fenomenul Song în perioada ceaușistă