Un doctor pentru dvs, 3 octombrie 2018

lmunitatea și bolile virale. lnvitat: dr. Dorin Munteanu
Blocajele energetice ale corpului. lnvitată: Florica Munteanu Moderatoare: Ana Maria Ghiur