Akzente, 26 martie 2020, partea a II-a

Din sumar: 

*10 ani aniversari ai fanfarei Siebenbuerger Adjuvanten. 

Prezintă: Christel Ungar - Țopescu