Conviețuiri, 3 iunie 2020, partea a II-a

Producători: Anca Marchidan şi Roxana Gheorghe Amzăr