Articolul VII, 13 ianuarie 2021

*Ediţie specială 

*Mihai Eminescu: publicistica politică 

Despre opera politică eminesciană vorbesc: Alex Ştefănescu - critic şi istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, prof. univ. Vasile Popovici - scriitor, critic literar şi profesor universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, prof. univ. Alexandru Călinescu - istoric literar, critic literar şi publicist român, profesor de literatură franceză la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi

Fragmente din publicistica lui Eminescu citesc: prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii Emil Palade din Târgu Mureş, Dominic Fritz - primarul municipiului Timişoara, Mihai Chirică - primarul municipiului Iaşi, Soos Zoltan - primarul municipiului Târgu Mureş 

Moderator: Mihaela Crăciun