Identități, 30 august 2021

*Metin Omer-profesor de istorie de etnie tătară, din Constanţa 

Realizator: Manuela Aldea