Ferma, 26 septembrie 2021

Undeva în România!

Pentru protejarea mediului, folosirea biomasei - resursă regenerabilă obţinută din deşeuri agricole: paie, coceni, resturi vegetale - într-o instalaţie de provenienţă germană, duce la obţinerea energiei verzi - termică şi electrică.

Tehnologia foloseşte eficienţa energetică a biomasei transformând-o ecologic şi reciclând rezidurile agricole.

În Câmpia Romanaţilor, în exploataţia agricolă a familiei Ciocan, care cuprinde pe 3200ha: cultură mare ( grâu, rapiţă, mazăre, floarea soarelui), fermă de vaci de carne Angus, terenuri de pepeni, moară şi fabrică de pâine, se foloseşte o astfel de instalaţie pentru obţinerea curentului electric, apei şi aerului cald.

Fermierul oltean a invitat la Rotunda un grup de prieteni pasionaţi de nou, prilej de a dezbate numeroase planuri...agricole.

Participă: Cornel Ciocan - fermier jud. Olt, ing. Gabriel Rădulescu - fermier, ing. Daniel Dumitru Botănoiu - preş. A.F.R. şi fermier, Viorel Nica - fermier. Com. Movila, jud. Ialomiţa, ing. Marian Popa - fermier com. Scurtu Mare, jud. Teleorman, Ionel Mitică - fermier jud. Olt, Nicolae Mitică - fermier, jud. Olt, ing. Alexandru Stănescu - fermier com. Vişina, jud. Olt, ing. Liviu Marius Ciocan - fermier Recea-Dioşti, jud. Olt, ing. Florin Chirea - fermier Rusăneşti, jud. Olt, Elvis Marius Cayacu - fermier Dobrosloveni, jud. Olt, Loredana Stupinean-Paoulos - reprezentant firmă distribuţie, Axel Weber - Inventator instalaţie

 Producători: Viorel Popescu şi Eugen Daniel Iancu