D'ale lu'Mitică, 17 octombrie 2021

*Chipurile funciare ale umanității

Prezintă: Mitică Popescu