Români care au schimbat lumea, 21 decembrie 2018

Viaţa lui Hermann Oberth, activitatea lui în Germania şi mai apoi în SUA este de mulţi ani publică – dar puţini cunosc resorturile care au activat geniul său creator. După cum mărturisea savantul: „în viaţă, când ştiinţa părea că îşi epuizase resursele, m-am întors mereu la Jules Verne - şi acolo unde ficţiunea a încetat, ştiinţa a explicat: aşa am reuşit să-mi explic a treia lege a lui Newton: legea acţiunii şi reacţiunii.. . Când am plecat în lume din oraşul copilăriei şi tinereţii mele, Sighişoara, ştiam că pe lume nu e nimic imposibil, trebuiesc doar descoperite mijloacele”.