D’ale lu’Mitică, 3 aprilie 2022

*Parfumul cărămizilor pierdute

Prezintă: Mitică Popescu