Investiţi în România, 12 martie 2019

Subiect: Elita învăţmântului economic românesc. Invitaţi: Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rector Academia de Studii Economice, prof. univ. dr. Liliana Feleagă, decan Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decan Facultea de Relaţii Economice Internaţionale, prof. univ. dr. Ionuţ Popa, decan Facultatea de Management.